Svensk dansk dating Cm strip chat


09-Oct-2018 00:54

Tänk på att välja ett lösenord som inte går att gissa sig till.

(Men som du ändå kommer ihåg, så klart.) Om du är inloggad kan du byta lösenord när som helst.

Smeknamnet är det namn som du loggar in med och som andra på sajten kan se.

Namnet ska vara 3-12 tecken långt, och får bara innehålla A-Ö, 0-9 och "-" eller "_".

For the international standard, which should be used whenever a written date might be viewed by individuals from more than just one country, see ISO_8601.Since 2006, the old format (d)d.(m)m.(yy)yy is allowed again as alternative to the yyyy-mm-dd format in areas where there is no risk of ambiguation. (Day first, month number, and year in right-to-left writing direction) format in N'ko language. Almost all government documents need to be filled up in the DD-MM-YYYY format.Long format: D MMMM YYYY (Day first, month and year in left-to-right writing direction) for French and Fulah and yyyy. An example of DD-MM-YYYY usage is the passport application form.In Malaysian English, however, the American-style MDY is also sometimes used, including e.g.