Chat sex oni


17-Dec-2018 16:37

ćaskanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem kompjutera i interneta u realnom vremenu.

Radi se o vrlo kratkim porukama koje korisnik vidi čim ih njegov sagovornik pošalje (najčešće koristeći tipku enter na tastaturi) i na taj način odgovara na njih. sobe ili kanali preko kojih korisnici sužavaju izbor za komunikaciju jer obilježavaju određenu skupinu po godinama ili nekim temama.

Rather than forming their own societies, oni prefer to dominate mortals who match their aspect, such as ogre mages lording over ogres.

However, the powerful yai oni often subjugate their kin.

Na ove chatove je moguće pristupiti i preko mobilnih uređaja gdje postoje aplikacije za tzv.

Oni "philosophy" is built on three pillars: maekaga (dominance), kaedakaga (punishing the undeserving), and tezukaga (hedonism); these are the guiding principles of all oni, with tezukaga taking precedence.

Oni originated in Minkai in Tian Xia, where they are still most prevalent.